Stadsverwarmend nieuws

Altijd de zonnige kant boven

De circulaire batterij: een wereldprimeur in Blijdorp!

27-09-2021

Boven op de kas van Stadskwekerij De Kas liggen sinds kort veertien hergebruikte zonnepanelen. Natuurlijk om elektriciteit op te wekken. Tijdens de installatie zijn de panelen zorgvuldig onderzocht op hotspots met de warmtecamera van Blijstroom. Onze enige zeer bescheiden bijdrage aan dit nieuwe zonnedak in de wijk. Vrijdag 17 september was de ideale gelegenheid om het resultaat te bewonderen. De zon scheen. Een mooie avond voor een presentatie tijdens De Groene Inval over de – jawel! – circulaire batterij. Deze slaat de elektriciteit op van de zonnepanelen. Zo kunnen de lampjes ook branden op knalgroene elektriciteit als de zon niet schijnt. Een toekomstdroom die een aantal Blijstroomers al langer hebben is hier al werkelijkheid.

Eva Bes en Marja Versteeg willen met de Stadskwekerij niet alleen biodiversiteit in de stad bevorderen. Zij willen ook een voorbeeld van circulariteit zijn door de inrichting en energievoorziening van de kas zoveel mogelijk via hergebruik van materialen en producten op te lossen.

Deze batterij is een wereldprimeur, vertelt Benjamin Neeteson van StoredEnergy, een jong bedrijf dat zich specialiseert in innovatieve vormen van energieopslag.

Hergebruikte batterijen uit Felyx scooters

Circulair? Het is namelijk het eerste prototype van een elektriciteitsopslagsysteem dat volledig bestaat uit hergebruikte lithium batterijen uit Felyx scooters. In zo’n elektrische deelscooter zitten twee batterijen. Die batterijen zijn na zo’n vier jaar te veel gedegradeerd en worden dan weggegooid. Dat levert een vervuilende afvalstroom op, die bovendien steeds groter gaat worden. Omdat die afgedankte batterijen pas op 70% van hun capaciteit zijn, is een verdubbeling van de levensduur mogelijk. Hiervoor is ombouwen tot een stationair energieopslagsysteem voor bedrijven of huishoudens nodig. Het vermogen dat bij de kas staat opgesteld is voldoende voor één huishouden. De ruimte die de batterij inneemt valt de aanwezigen mee.

Hiermee sla je twee vliegen in een klap. Met het verlengen van de levensduur van deze batterijen kopen we als maatschappij meer tijd om uit te vinden hoe we die batterijen op een duurzamere manier kunnen verwerken tot grondstof. Én de batterij an sich is dé oplossing voor de balancering van het elektriciteitsnet dat steeds verder overbelast raakt.

Dat kan op termijn ook interessant worden voor de zonnedaken van Blijstroom.

Dit ‘2nd-life energieopslagsysteem’ is nu nog niet rendabel, het project is dan ook mogelijk gemaakt met een CityLab010 subsidie. De productie vergt veel arbeid. En teruglevering aan het net via de salderingsregeling en de postcoderoos levert meer op. Maar dat is natuurlijk geen spelbreker voor koplopers zoals de Stadskwekerij, die graag onderdeel zijn van de transitie.

Circulaire batterij in Stadskwekerij De Kas (Blijdorp)
Oprichting Energie van Rotterdam

27-05-2021

Blijstroom maakt vrienden. Voor samenwerking, opschaling en meer maatschappelijke impact is Energie van Rotterdam opgericht. Energie van Rotterdam is hét platform voor de energiecoöperaties in Rotterdam. Samen gaan we voor maximaal eigenaarschap voor alle Rotterdammers in de energietransitie. Jelte Boeijenga vertelt erover in het Energiecafé010: kijk het nu terug.
Opening zonnedak De Margriet, Nolensstraat

09-09-2020

Op zaterdag 5 september is op daltonschool De Margriet, in de Rotterdamse wijk Blijdorp, een collectief zonnedak geopend. Voor dit project sloegen energiecoöperatie Blijstroom, stichting BOOR, de gemeente Rotterdam en wijkinstallatiebedrijf WijkEnergieWerkt de handen ineen. Met als resultaat een zonne-installatie die zo’n 60.000 kWh per jaar opwekt en waarvan bewoners samen de eigenaar zijn.

Met het symbolische ‘stekkermoment’ zijn 222 zonnepanelen in gebruik genomen. Hiermee wekken 45 paneeldelers of deelnemers, waaronder de school, hun eigen stroom op. Dit zonnedak is onderdeel van een pilot om op drie Rotterdamse scholen zonnepanelen te plaatsen. Aan zonnepanelen op de basisscholen OBS de Boog en OBS Dakpark wordt gewerkt. Het Margrietdak is inmiddels het vierde zonnedak dat Blijstroom heeft gerealiseerd.

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, en oud-leerling van De Margriet: “Dit is een schoolvoorbeeld van de energietransitie in Rotterdam. Twee ouders melden zich bij de school met een idee. De directeur is enthousiast en peilt de belangstelling bij schoolbestuur BOOR. Uiteindelijk liggen er zonnepanelen op de school, waarvan de buurtbewoners eigenaar zijn en die geïnstalleerd zijn door mensen uit de wijk die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zo realiseren we onze ambitie om met de energietransitie banen te creëren.”

Opgeleid voor de energietransitie

Bijzonder aan het project is dat WijkEnergieWerkt in samenwerking met de Beroepentuin een groot deel van de installatie van het dak heeft verzorgd. Speciaal hiervoor is een team van monteurs opgeleid voor een baan in de energietransitie. Tijdens de opening kregen zij hiervan een certificaat uitgereikt. Dus niet alleen buurtbewoners oogsten lokaal opgewekte zonnestroom, het dak is ook door mensen uit de buurt geïnstalleerd.

De ambitie van schoolbestuur BOOR, beheerder van ongeveer honderd Rotterdamse schoolgebouwen, is om al haar gebouwen te verduurzamen. Zonnepanelen zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel. Daarnaast biedt het educatieve kansen aan de jongste generatie. Zo komt er in De Margriet een scherm waarop de leerlingen kunnen zien hoeveel stroom het dak opwekt. In de klas zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan het belang van duurzame energie.

Drie Rotterdamse scholen stellen hun dak beschikbaar voor zonnepanelen

15-01-2020

Bewoners zonder eigen dak in Blijdorp, Schiemond en Bospolder-Tussendijken kunnen straks gebruik maken van de stroom van zonnepanelen op het dak van hun buurtschool. Op woensdag 15 januari is hiervoor een intentieovereenkomst getekend door de gemeente Rotterdam, Stichting BOOR, Delfshaven Energie Coöperatie en Blijstroom.

Eén miljoen zonnepanelen in Rotterdam

Het initiatief past in de ambitie van Rotterdam om meer schone energie in de stad op te wekken legt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) uit. ‘Rotterdam heeft nu meer dan 100.000 zonnepanelen. We streven ernaar om dat aantal binnen 5 jaar te laten groeien naar 1 miljoen. De kale daken van scholen en andere gemeentelijke gebouwen bieden daar alle ruimte voor.’

4.000 ton CO2-uitstoot besparen

Stichting BOOR stelt de daken van de basisscholen De Margriet, OBS de Boog en OBS Dakpark ter beschikking voor de wijken Blijdorp, Schiemond en Bospolder-Tussendijken (BoTu). Op deze drie scholen samen kunnen ongeveer 900 tot 1000 panelen geplaatst worden, die samen 300.000kWh duurzame elektriciteit per jaar kunnen opwekken, gelijk aan het stroomverbruik van 120 tot 150 gezinnen. In 25 jaar tijd wordt zo 4.000 ton CO2-uitstoot bespaard.

Veel meer gezinnen kunnen echter profiteren van een financieel voordeel want deelname kan al vanaf 100Kwh per jaar. Als het initiatief een succes wordt, breidt BOOR het project uit naar nog 70 schoolgebouwen.

Gebouwen energieneutraal maken

BOOR heeft de ambitie om al haar gebouwen energieneutraal te maken, maar heeft daar niet alle middelen voor. Daarom is de stichting een samenwerking aangegaan met de Delfshaven Energie Coöperatie en Blijstroom. Die energiecoöperaties streven naar duurzame energie voor álle bewoners van Rotterdam. Dus juist ook voor inwoners die geen daken beschikbaar hebben of niet de (financiële) mogelijkheid hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Dit laatste geldt voor vele ouders van de leerlingen en de omwonenden van de scholen van BOOR.

Energietransitie op wijkniveau

Met dit initiatief wordt een oplossing geboden en daarnaast ook de bewustwording verhoogd bij ouders, omwonenden en de leerlingen over de problematiek van CO2 uitstoot en opwarming van de aarde. ‘Dit is een mooi voorbeeld van de energietransitie op wijkniveau. Ik hoop dat er nog veel meer scholen dit voorbeeld gaan volgen’, aldus Bonte.

Aanmelden als bewoner

Bewoners van Bospolder-Tussendijken en Schiemond (De Boog en Dakpark) die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij Delfshaven Energie Coöperatie door te mailen naar info@delfshavenenergiecooperatie.nl. Bewoners uit Blijdorp die geïnteresseerd zijn om via Blijstroom gebruik te maken van de toekomstige stroom van de zonnepanelen op basisschool de Margriet kunnen zich inschrijven op de voorpagina van Blijstroom.

Lees meer over dit onderwerp op Rotterdam.nl, in het AD, op Nu.nl en uiteraard op de website van BOOR

SKAR Ackersdijkstraat: de stekker zit erin!

21-09-2018

Op vrijdag 21 september is het zonnedak op het SKAR-gebouw aan de Ackersdijkstraat (Liskwartier) geopend. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ging (letterlijk) de stekker erin, door de Rotterdamse wethouder Arno Bonte en SKAR-directeur Olof van de Wal, bekijk hier meer informatie en foto’s.

Uitnodiging: Vrijdag 21 september gaat de stekker erin!

12-09-2018

Het is zover. Op vrijdag 21 september openen we het zonnedak op het SKAR-gebouw aan de Ackersdijkstraat (Liskwartier). Vanaf dat moment krijgen zo’n 40 paneeldelers uit de buurt lokaal opgewekte (Blij)stroom. Zij hebben gezamenlijk in de zonnepanelen geïnvesteerd. Het is het tweede dak in de stad dat op dergelijke coöperatieve wijze is gerealiseerd.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst gaat (letterlijk) de stekker erin. De Rotterdamse wethouder Arno Bonte en een paneeldeler zullen op bijzondere wijze deze handeling verrichten. Er is een schaarlift om het zonnedak te bekijken en een selfie te maken. Ook gaan alle paneeldelers op ludieke wijze op de foto. Na de fotosessie – en nadat iedereen een kijkje heeft genomen op het dak – heffen we het glas.

De opening van het zonnedak valt samen met het startsein van Blik in de Wijk rond 17.00, op dezelfde locatie. Dit wordt voorafgegaan door een kinderworkshop vanaf 16.00 uur. Blik in de Wijk laat op 21 en 22 september zien wat het Liskwartier op creatief gebied te bieden heeft. Meer informatie: www.blikindewijk.nl.

Genoeg reden dus om vrijdagmiddag 21 september erbij te zijn!

Locatie: Ackersdijkstraat 20

15.30 Aanloop met versnaperingen
16.15 De stekker gaat erin – door wethouder Arno Bonte
16.45 Groepsfoto met alle paneeldelers

Zonneschildjes wijzen weg naar zonnedaken

25-07-2018

Sinds een paar dagen hangen er zonneschildjes in de stad. Deze emaille gevelbordjes maken zonnepanelen zichtbaar op straat. Want de meeste zonnepanelen op Rotterdamse daken kun je immers niet zien. De schildjes nodigen uit om ervaringen en kennis over zonnepanelen op je eigen dak uit te wisselen. Twijfel je bijvoorbeeld of zonnepanelen iets voor jou zijn? Dan kun je je buren met een zonneschildje naar hun ervaringen vragen.

Zon in de Stad

De zonneschildjes zijn een initiatief van ‘Zon in de Stad’. Drie milieubewuste bewoners en ondernemers in Middelland willen het gebruik van zonne-energie aanjagen. Ze beginnen daarmee in Middelland, het Nieuwe Westen en Blijdorp. Bewoners met zonnepanelen op het dak kunnen een gratis zonneschildje aanvragen. Bij succes komen de bordjes ook beschikbaar voor bewoners met zonnepanelen in andere wijken.

De nieuwe wethouder Arno Bonte (o.a. Duurzaamheid) monteerde afgelopen vrijdag het eerste zonneschildje. Hij deed dat bij een bewoner van de Doedesstraat in het Nieuwe Westen. Op Rotterdamse daken liggen nu zo’n 65.000 zonnepanelen. Het nieuwe college van B en W wil dit aantal flink verhogen. In 2030 moeten er vier miljoen zonnepanelen in stad en haven zijn aangebracht.

Zonnehubs en zonnepop-ups

Naast het bevestigen van zonneschildjes wil Zon in de Stad met zonnehubs en zonnepop-ups zonnepanelen verspreiden in de stad. Zonnehubs worden nieuwe ontmoetingsplekjes in de buurt. In deze kleine, open paviljoens kunnen alle Rotterdammers gebruik maken van zonne-energie. En in de zonnepop-ups vind je informatie over het installeren van je eigen zonnepanelen.

Wil jij een zonneschildje aanvragen? Dat kan via Zonindestad.nl.

(foto: © Frank Hanswijk)

Te koop: paneeldelen zonnedak SKAR Ackersdijkstraat

16-02-2018

Voor een tweede collectief zonnedak van Blijstroom zijn paneeldelen te koop. Dit zonnedak komt te liggen op het gebouw van Stichting KunstAccomodatie Rotterdam (SKAR) aan de Ackersdijkstraat in de wijk Liskwartier. Omwonenden en plaatselijke ondernemers kunnen mee-investeren. En zo hier hun stroom lokaal oogsten. Meedoen aan dit zonnedak kan als je woont in één van de volgende postcodegebieden: 3032, 3035, 3036, 3037, 3038 of 3051. Een paneeldeel koop je voor 200 euro, meer kopen kan uiteraard. De paneeldelers zijn gezamenlijk eigenaar van dit zonneveld. De planning is om in het voorjaar 2018 de stekker in dit dak te doen.

SKAR werkt in dit project samen met Blijstroom en maakt daarmee een vliegende start met de ambitie om zelf schone energie op te wekken als onderdeel van de verduurzaming van al haar ateliergebouwen in de stad. De stichting neemt zelf een aandeel in dit zonnedak aan de Ackersdijkstraat.

Roadmap Next Economy

25-01-2018

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil graag voorop lopen in de transitie naar een nieuwe economie. Voor de overgang naar schone energiebronnen is hierbij een hoofdrol weggelegd. Blijstroom past perfect in deze ambitie. En daarom verscheen er een artikel over onze energiecoöperatie op de website van Roadmap Next Economy.

Het Rotterdamse Dakenboek is uit!

28-11-2017

Tijdens het Binnenstadsymposium op 21 november 2017 is het Rotterdamse Dakenboek gelanceerd. Deze uitgave is een informatief en inspirerend boek over wat er allemaal al wordt gedaan met platte daken in Rotterdam en wat de ambities in de stad zijn. Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland. Dat is onder meer een gevolg van de wederopbouw na het bombardement op 14 mei 1940. 14,5 vierkante kilometer plat dak, waarvan 1 km2 in het centrum, ligt smachtend te wachten op invulling.

In het boek komen visionairs vanuit verschillende specialismen en aandachtsgebieden aan het woord over de rol van het dak in de toekomstige stad. Met ruim 30 voorbeelddaken laat het boek zien hoe Rotterdam nu al daken gebruikt voor wonen, werken en recreëren, opvang van regenwater, natuur en energie. Ook geeft het boek een doorkijkje naar toekomstige stadsontwikkelingen. Julia Hevemeyer licht in het boek het zonnedak op de sporthal aan de Noorderhavenkade toe. Dit collectieve zonneveld is in juni 2017 geopend.