Blijstroom is een onafhankelijke energiecoöperatie zonder winstoogmerk, door en voor Rotterdammers. Via onze website bieden wij diverse diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Blijstroom mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van Blijstroom bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals lidmaatschap, overstappen van energieleverancier, het meedoen aan zonnedaken of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die Blijstroom kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres
– je bankrekeningnummer

Waarom heeft Blijstroom die gegevens nodig?

Blijstroom verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail en/of per post. Blijstroom kan bijvoorbeeld je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een dienst, zoals het meedoen aan zonnedaken of het overstappen naar een andere energieleverancier. Soms moeten we hiervoor nadere informatie bij je opvragen om een dienst goed te kunnen leveren. Ook kan Blijstroom leden benaderen over activiteiten van of voor de coöperatie. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruikt Blijstroom die gegevens alleen voor dat doel.

Hoe lang bewaart Blijstroom gegevens?

Blijstroom bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld als je geen lid van Blijstroom meer bent.

Delen met anderen

Blijstroom verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo moeten we in het geval van overstappen van energieleverancier via Blijstroom jouw gegevens doorgeven aan de nieuwe energieleverancier om de overstap mogelijk te maken. De Belastingdienst ontvangt van Blijstroom een lijst van deelnemers aan een collectief zonneveld i.v.m. de Postcoderoos-regeling. Gegevens van paneeldelers worden doorgegeven aan de coöperatie die eigenaar is van het betreffende collectieve zonneveld (en waarvan de paneeldeler mede-eigenaar is). Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van Blijstroom worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Blijstroom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Techniek/apps van derden

We gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten:
– Google Analytics, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
– Mailchimp, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/
– LinkedIn, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Facebook, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation/
– Twitter, zie https://twitter.com/en/privacy
– Whatsapp, zie https://www.whatsapp.com/legal/

Deze lijst wordt geregeld vernieuwd, bezoek deze verklaring regelmatig ter controle op wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@blijstroom.nl. Blijstroom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Blijstroom neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Blijstroom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

In geval er toch iets mis gaat, hanteert Blijstroom het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Contact

Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Blijstroom verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Blijstroom op via info@blijstroom.nl. Blijstroom.nl is een website van Blijstroom.

Onze overige gegevens:
Adres: Goudsesingel 76, 3011 KD Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61619671
BTW nummer: NL.8544.1645.B01
Telefoon: 010 307 4165
E-mailadres: info@blijstroom.nl